XVІІ читання ім. В.В. Підвисоцького

УКРАЇНСЬКИЙ НДІ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КАТОЛИЦЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ В РУЖОМБЕРКУ (СЛОВАКІЯ)

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі науково-практичної конференції з міжнародною
участю «XVІІ читання ім. В.В. Підвисоцького», яка відбудеться в м. Одесі на базі ДП УкрНДІ
медицини транспорту МОЗ України 24-25 травня 2018 року.
Наукові напрямки Конференції

Теоретичні основи збереження та зміцнення здоров’я населення України:
– Стан здоров’я населення України;
– Провідні чинники погіршення здоров’я та теоретичне обґрунтування шляхів
підвищення рівня здоров’я в Україні;
– Актуальні проблеми клінічної та експериментальної патофізіології;
– Фундаментальна медицина в Україні.

Варіанти участі в Конференції
– Усна доповідь з публікацією тез (статті) – до 15 хвилин;
– Коротка усна доповідь – до 7 хвилин;
– Постерна доповідь (стенд) з публікацією тез (статті);
– Публікація тез.

Публікація матеріалів

Тези будуть опубліковані в збірнику матеріалів «Бюлетень наукової конференції XVІІ
читання імені В.В. Підвисоцького». Статті будуть опубліковані в одному зі спеціальних
наукометричних журналів «Актуальні проблеми транспортної медицини», «Вісник морської
медицини», «Вода: гігієна та екологія», «Journal of Education, Health and Sport» (Польща)
згідно рекомендації оргкомітету і за згодою авторів.
Журнали внесені до переліку видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт.
Статті для публікації в журналах повинні бути оформлені відповідно до вимог конкретного
журналу.
Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відкоригований авторами. Оргкомітет не несе
відповідальності за помилки авторів.

Вимоги до оформлення тез

– тези направляються в форматі Microsoft Word (* .doc, * .rtt) українською, російською або
англійською мовою;
– обсяг – 1-3 сторінки;
– шрифт – Times New Roman;
– кегль – 14;
– інтервал – 1,5;

Прохання дотримуватися наведеної структури
Зверху зліва – УДК;
По центру через рядок:
– НАЗВА ТЕЗ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом) українською (російською) та
англійською мовами;
– прізвище та ініціали авторів (ініціали розташовуються після прізвища);
– назва організації, місто, країна;
– основний текст – друкується через рядок (абзацний відступ – 1,25 см; вирівнюється по ширині);
– ключові слова – в кінці тексту – українською (російською) та англійською мовами;
– використання таблиць, графіків, діаграм та ілюстрацій допускається.
Вартість публікації – 60 грн. за сторінку. При сплаті організаційного внеску (300 грн .; 100
грн. – для молодих вчених) публікація тез безкоштовна.
Відповідальна особа за публікацію тез у збірнику – Квасневська Наталя Федорівна – (тел.
+38 (048) 722-12-92, e-mail: kvasnevskaya_nf@ukr.net).

Вимоги до оформлення статті

Журнали – «Актуальні проблеми транспортної медицини»,

«Вісник морської медицини»,
«Вода: гігієна та екологія»

– статті направляються в форматі Microsoft Word (* .doc, * .rtt) українською, російською або
англійською мовою;
– обсяг – 5-7 сторінок;
– шрифт – Times New Roman;
– кегль – 14;
– інтервал – 1,5;
Прохання дотримуватися наведеної структури
Зверху зліва – УДК;
По центру через рядок:
– НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом);
– прізвище та ініціали авторів (ініціали розташовуються після прізвища);
– назва організації, в якій була виконана робота, місто, країна, адреса електронної пошти;
– основний текст: вступ, мета роботи, матеріали і методи, результати і обговорення, висновки
(абзацний відступ – 1,25 см, вирівнюється по ширині);
– ключові слова (на 3 мовах – російською, українською та англійською мовами);
– список цитованої літератури, а також докладати список літератури набраний латинським
алфавітом англійською мовою з підзаголовком «References»;
– реферат (не більше 20 рядків) – українською, російською мовами після тексту статті. Реферат
англійською мовою – більш розширений, повинен містити вступ, мету роботи, матеріали і методи,
результати і обговорення, висновки.
Вартість публікації в журналах – 60 грн. за сторінку.
Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Актуальні проблеми транспортної
медицини» – Большой Дмитро Валерійович (тел. +38 (048) 728-01-47; e-mail: dbyv@rambler.ru,
pyhteevaeg@gmail.com).
Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Вісник морської медицини» –
Єфременко Наталія Іванівна (тел.+38 (048) 728-14-51; e-mail: nymba.od@gmail.com).
Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Вода: гігієна та екологія» – Мокієнко
Андрій Вікторович (e-mail: gigienakurort@gmail.com).

Вимоги до оформлення статті

Журнал «Journal of Education, Health and Sport»

Стаття англійською мовою.
Структура статті – як для фахового видання.
Обов’язково, не залежно від того, якою мовою написана стаття – на англійській мові:
– назва статті
– прізвища авторів
– назва організації
– реферат не менше 1000 знаків
– ключові слова
– + референс списку використаних джерел (приклад оформлення нижче)
Reference
1. Khudolii OM, Iermakov SS. Zakonomirnosti procesu navchannia iunikh gimnastiv [Training process of
junior gymnasts]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia, 2011;5:3—18.
doi:10.17309/tmfv.2011.5.707 (in Ukrainian)
2. Vaceba OM, Iukhimchuk VP. Aktual’nye voprosy olimpijskogo obrazovaniia v uchebno-vospitatel’nom
processe uchenikov obshcheobrazovatel’nykh shkol [Current issues of Olympic education in educational
process of comprehensive schools’ pupils]. Nauka v olimpijskom sporte, 2007;2:87–92. (in Russian)
3. Platonov VN, Bulatova MM, Bubka SN. Olimpijskij sport [Olympic sports], Kiev: Olympic Literature;
2009;2. (in Russian)
Вартість публікації статті – 700 грн.
Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Journal of Education, Health and Sport»
– Бадюк Наталія Сергіївна – (тел. +38 (048) 722-12-92; e-mail: badiuk_ns@ukr.net)
Матеріали (статті, тези) і реєстраційну картку учасника надсилати за електронною поштою
– kvasnevskaya_nf@ukr.net – до 20.04.2018 року.

Організаційний внесок
300 грн., для молодих вчених – 100 грн. (очна участь).
Внесок на видавничі та організаційні витрати перерахувати до 20.04.2018 року на
рахунок:
26006391961000 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ОКПО 01898233 з поміткою “На
конференцію” та вказаним призвіщем, ініціалами автора.
Або за адресою: Квасневській Наталії Федорівні, УкрНДІ медицини транспорту,
вул. Канатна, 92, 65039, м.Одеса.
Просимо Вас до 20.04.2018 року за контактним телефоном або електронною поштою
повідомити в оргкомітет про участь в роботі конференції, а також про необхідність розміщення в
готелі.

ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту

вул. Канатна, 92, м. Одеса, 65039

Контактні телефони:
+38 (048) 722-53-64 Гоженко Анатолій Іванович – Головний редактор
+38 (048) 722-12-92 Квасневська Наталя Федорівна – відповідальний секретар
E-mail: kvasnevskaya_nf@ukr.net

З ПОВАГОЮ ОРГКОМІТЕТ