ПРО НАС

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТОЛОГІВ УКРАЇНИ”

АСОЦІАЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТОЛОГІВ УКРАЇНИ є  добровільним громадським об’єднанням, утвореним на підставі рішення Установчих зборах засновників від 03.11.2015 р. (Протокол №1/15), діє у організаційної-правовій формі як громадська організація, на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, поширення своєї діяльності на територію України, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Громадська організація має наступне найменування:

Українською мовою:

Повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТОЛОГІВ УКРАЇНИ”.

Скорочене – ГО “АМУ”.

Англійською мовою:

Повне – PUBLIC ORGANIZATION “ASSOCIATION OF UKRAINIAN SPECIALISTS IN TRACE ELEMENTS SCIENCE”

Скорочене – AUSTES

Почесним президентом Асоціації є академік НАМН та член-кореспондент НАН  України, заслужений діяч науки і техніки, д. м. н., професор  Ісаак Михайлович Трахтенберг

Головними завданнями Асоціації є:

– сприяння науковій розробці пріоритетних проблем з мікроелементології, обміну інформацією, поширенню знань з цієї галузі серед населення;

– формування банку даних з напрямків діяльності Асоціації, сприяння утворенню єдиного електронного інформаційного простору шляхом розміщення інформації про діяльність Асоціації в мережі Інтернет;

– сприяння та організація проведення з’їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, навчальних циклів, шкіл з метою підвищення кваліфікації фахівців, їх участі в творчих дискусіях щодо сучасних напрямків наукових досліджень і концепцій розвитку мікроелементології;

– залучення для досягнення своєї статутної мети засобів масової інформації, в тому числі шляхом участі у розробці та реалізації програм підготовки і випуску профільного наукового журналу, бюлетеня, збірок, монографій, енциклопедичних і науково-популярних видань.

За період 2015-2017 рр асоціацією  проведено  3 конференції, семінар та школа мікроелементологів У 2016 році був виданий бібліографічний  покажчик праць членів асоціації, а також дослідників, які займаються проблемами впливу мікроелементів (есенційних і токсичних) на здоров’я людини, тварин, об’єкти довкілля. Подібний реєстр видано в Україні вперше. Це дозволить фахівцям дізнатися більше про напрямки роботи різних наукових колективів, що сприятиме координації спільних зусиль у вивченні проблеми мікроелементології, збільшить можливості цитування праць вітчизняних дослідників, а також дозволить залучити в наші ряди фахівців, які поки не поінформовані про створення товариства.

У планах на 2018 р.  підготовка  збірки Нарисів про мікроелементи. Запрошуються всі члени асоціації та  науковці різних галузей цієї проблеми в Україні. За більш детальною інформацію звертатися до правління асоціації.