ПРАВЛІННЯ

ПРАВЛІННЯ  ГО «Асоціація мікроелементологів України»

Трахтенберг

Ісаак Михайлович

Трахтенберг Ісаак Михайлович український і радянський гігієніст, професор, доктор медичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії імені А. А. Богомольця, академічних премій з профілактичної медицини Національної АМН України.

Шафран

Леонід Моісейович

Шафран Леонід Моісейовичрадянський лікар токсиколог, психофізіології, доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, почесний працівник морського і річкового флоту України. Перший заступник директора ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України

 
Гоженко

Анатолій Іванович

Гоженко Анатолій Івановичдоктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, директор «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України]

Андрусишина

Ірина  Миколаївна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин ДУ «Інститут медицини праці імен Ю.І. Кундієва НАМН України

Білецька

Елеонора Миколаївна

доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідуюча кафедри загальної гігієни ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» м.Дніпро.

Ерстенюк

Ганна Михайлівна

перший проректор Івано-Франківського медичного університету, Завідуюча кафедри біологічної та медичної хімії ім. ак. Г. Бабенка,  доктор біологічних наук, професор, м.Івано-Франківськ

 
Пихтеєва

Олена Гераклітовна

завідуюча лабораторії доктор біологічних наук, старший науковий співробітник ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ Украіни, м. Одеса.

Дмитруха

Наталья Миколаївна

імунолог, токсиколог, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці імен Ю.І. Кундієва НАМН України»