Науково-практична конференція з міжнародною участью

4-5 жовтня 2018 р. у конференц-залі ДУ «Інститут медицини праці
імені Ю.І.Кундієва НАМН» (м.Київ) проходила «науково-практична
конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної
мікроелементології», яка була присвячена пам’яті академіка Ю.І.Кундієва.
Це був перший самостійний захід ГО «Асоціація мікроелементологів
України».

Організаторами конференції були:

  • ГО «Асоціація мікроелементологів України»,
  • ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН»,
  • Національна академія медичних наук України.

Спонсорами конференції виступили:
ТОВ «Макролаб» (м. Київ), ТОВ НВП «Технологіка» (м. Київ),
ПП «ВЕНД» (м.Київ), ОО НПК «Аватар» (м. Київ), ВУВО «WaterNet»
ООО «Олеанта» (м. Київ).ТОВ «Сок Трейд»

Участь у роботі конференції прийняли як українські науковці – медики, біологи, хіміки, фізики, екологи, ветеринари з різних регіонів України. А саме небайдужі мікроелементологи з Києва, Одеси, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців, Дніпра, Полтави, Сум, так і фахівці з Франції, Словаччини, Норвегії. Загалом у роботі конференції взяли участь 132 учасника.

Привітали учасників конференції колеги мікроелементологи:

  • від РОСТЕМ та Інституту мікроелементології UNESCO (Франція) –
    проф.Скальний А.В. та Скальна М.Г.,
  • від Казахскої академії харчування проф. Оспанова Ф.Е.,
  • від Національного комитету по біоетиці Білорусії проф. Богдан Е. Л.,
    Мишаткина Т. В., Мельнов С. Б., та Яскевич Я. С.

Відкрив конференцію Голова асоціації мікроелементологів України професор, д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України Шафран Леонід Моісейович. У своїй яскравій промові професор Шафран Л.І. нагадав учасникам конференції про етапи створення Асоціації мікроелементологів України та окреслив майбутні кроки ії подальшого розвитку.

Учасникам конференції запам’яталась музична пауза, присвячена пам’яті академіка НАН та НАМН України, директора Інституту медицини праці Юрія Ілліча Кундієва, особливо урочистою була Ave Maria у виконанні студентів Київського інституту музики імені Р.М.Глієра.

Зворушливим був виступ директора ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН» чл.-кор. НАМН України, професора, д.мед.н. Чернюка Володимира Івановича, який згадав про етапи розвитку української мікроелементології які пов’язані з видатними іменами В.І.Вернадського, В.І.Войнара та Г.О. Бабенко. Теплими та чутливими були слова про академіка Кундієва Ю.І. та витончено показана його роль у вирішенні нагальних гігієнічних питань, пов’язаних з професійним
отруєнням важкими металами, заходами профілактики та розвитком і забезпеченням інституту належним обладнанням.

Особливу увагу учасників конференції було приділено актовій промові академіка НАМН України, чл.-кор. НАН України, професора, д.мед.н. Трахтенберга Ісаака Михайловича, яка була присвячена як історичним
аспектам мікроелементології, так і актуальним питанням сьогодення, означенню пріоритетних медичних аспектів.

Досвідом своєї роботи у галузі мікроелементології поділився академік Національної академії медичних наук України Зербіно Дмитро Деонісович директор Інституту клінічної патології Львівського
національного медичного університету ім. Данила Галицького та директор Музею хвороб людини ЛНМУ. Академік Д.Д.Зербіно пояснив причини обгрунтування оригінальної концепції про роль екологічних факторів (ксенобіотиків) в етіології ряду набутих неатеросклеротичних уражень кровоносних судин у населення, а працюючих у шкідливих виробничих умовах (як, наприклад, у зварювальників).

Виступ проректора з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету, професора, д.біол.наук Ерстенюк Анни Михайлівні був присвячений питанням методології та досвіду навчання мікроелементології, поділилась досвідом роботи Центру біоелементології.

На конференції було представлено 25 доповідей та 6 стендових презентацій. Учасники конференції мали змогу опублікувати результати своїх наукових досліджень у збірці матеріалів та отримати сертифікат учасника конференції. Видана збірка матеріалів конференції містить 54 тез та декілька рекламних буклетів спонсорів. Правління асоціації підготувало перший макет довідника термінів у мікроелементології та закликало до згуртованої праці над його розширенним виданням. Присутні також мали можливість відвідати кімнату-музей М.Д.Стражеска та музей історії Інституту медицини праці.

У прийнятій резолюції було відзначено пріоритети подальшої роботи Асоціації мікроелементологів України. Було запропоновано найкращі роботи видати окремим номером у «Українському журналі з проблем медицини праці» та журналі у «Актуальні проблеми медицини транспорту». Важливим результатом роботи конференції було прийняття рішення стосовно звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо ратифікації Мінаматської конвенції про ртуть.

Конференція дійсно стала значною подією серед українських науковців, пройшла цікаво та продуктивно, об’єднала українських науковців різних галузей мікроелементології. Маємо надію, що у подальшому до
роботи АМУ будуть залучатись нові учасники. Конференція дала поштовх та бажання працювати зі ще більшим надтхненням і далі.

І як нагадав, від час дружньої вечері, один з учасників конференції словами вірша «Про мрії» видатної Л.Костенко:

А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір’я,
А з правди, чесноти і довір’я.

……

Людина нібито не літає…
А крила має. А крила має!

Враження учасників конференції від участі у заході дуже позитивні.
Ось деякі з них:
– В першу чергу хочемо подякувати за чудово організовану і науково
насичену  конференцію. Нам запам’ятається  Ave Maria, як чудовий камертон
– вступ до  роботи в прекрасному залі  Вашого закладу в центрі столиці.
Чудові доповіді наших корифеїв!
– Дякую за конференцію! Дякую за поради і за фото! Чудового дня! До
наступних зустрічей!
Оркомітет конференції тішиться надією, що матиме можливість
провести наступні заходи мікроелементологів. Тому всім учасникам цієї
конференції говоримо: «До наступної, скорої зустрічі!»