Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної мікроелементології»

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Запрошуємо взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної мікроелементології» (присвячений 90-річчю академіка Ю.І.Кундієва)

( № 261 від 13 червня 2017р. Реєструз΄їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій ДУ«УІНТЕІ »)

Дата та місце проведення 4-5 жовтня 2018 р.м.Київ ДУ «Інститут медицини праці імені
Ю.І.Кундієва НАМН України» вул Саксаганського , 75, м.Київ

Організатори: 

Асоціація мікроелементологів України

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України»

Національна академія медичних наук України

Умови участі:
Для участі в конференції необхідно направити в оргкомітет:

Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету до 25 серпня 2018 р.

При реєстрації учасники отримують матеріали конференції та сертифікат учасника.
За умови участі в заходах оргвнесок складає 350 грн. для учасників з України і 30$ для
учасників з-за кордону. Сума оргвнеску при заочній участі із опублікуванням тез конференції лише у електронному збірнику матеріалів – 100 грн для учасників з України і 15$ для учасників з-за кордону. Оргвнесок включає витрати на публікацію тез, видання програми, сертифіката і збірника тез, організаційні витрати, виступ на конференції. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Першого Українського Міжнародного банку (ПУМБ)
Р/р 4283 0855 0007 4456
Андрусишина Ірина Миколаївна
Оргвнесок внести на рахунок до 25 серпня 2018 року.
Підтвердження про оплату (копію платіжного доручення з відміткою банку про перерахунок) надіслати на адресу оргкомітету конференції. andrusyshyna.in@gmail.com

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ
Учасників конференції передбачається розмістити у готелях м. Києва.

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ГО «Асоціація мікроелементологів України» та ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України» запрошують Вас взяти участь у роботі науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної мікроелементології»

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
– Фундаментальні питання мікроелементології,
– Мікроелементи у професійній патології, клінічній медицині,
– Мікроелементи у фізіології людини, тварин, рослин
– Токсикологія, діагностика, оцінка ризику та профілактика мікроелементозів,
– Еколого-гігіенічні дослідження мікроелементозів,
– Метали як мікронутріенти,
– Мікроелементи у в фармакології та фармакотерапії,
– Нанотоксикологія металів та питання їх біобезпеки,
– Методологічні аспекти мікроелементологїї.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, російська
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи планується видати збірник тез конференції.
Доповіді також можуть бути опубліковані у фахових наукових виданнях:

 • «Актуальні питання транспортної медицини»;
 • «Український журнал з проблем медицини праці»;
 • «Галицький медичний вісник»,
 • «Екологія та природокористування» та інш.

 

 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • УДК (Times New Roman, шрифт 12 pt., )
 • Ім’я та прізвище автора (співавторів)  (Times New Roman, 12 pt., )
 • Організація, країна (Times New Roman,12 pt), (пропуск рядка 10 pt.)
 • Контактна електронна адреса – курсивом.
 • Список літератури (до 5 джерел).
 • НАЗВА ДОПОВІДІ українською, англійською або російською мовою (Times New Roman, 12 pt., ) (пропуск рядка 10 pt.)
 • Відредаговані тези доповідей обсягом 1-2 повних сторінки друкуються на листках білого паперу формату А4 з полями 25 мм зусіх сторін.
 • Тип шрифту Times New Roman, розмір 12 pt., інтервал – одинарний.
 • Рисунки та ілюстрації оформляти на комп’ютері у форматах *.jpeg, *tiff, *pcx.

Вимоги до оформлення та умови опублікування статей у фахових наукових журналах розміщені на відповідних сайтах:
http://library.tstu.edu.ua/ua/resources/visnyk/visnyk_tdtu
http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/432
https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/index
http://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/vidavn_diyalnist/HowToSubmit_Sign.pdf

ОРГАНІЗАЦІЙ КОМІТЕТ

Почесний президент 

Академік НАМН та чл.-кор НАН України

І.М.Трахтенберг
(м.Київ)

Голова 

Голова ГО «АМУ», професор, д.мед.н., засл. діяч науки та техніки України

Л.М.Шафран
(м.Одеса)

Співголови 

член-кореспондент НАМН України, д. мед. н.,професор

Чернюк В.І.
(м.Київ)

член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор

Губский Ю.І
(м.Київ)

професор, д.мед.н., засл. діяч науки та техніки України

Гоженко А.И.
(м.Одеса)

Члени організаційного комітету

Ерстенюк А.М. Професор, д.б.н.
(м.Івано-Франківськ)
Білецька Е.М. Професор, д.м.н.
(м.Дніпро)
Дмитруха Н.М. Д.б.н. (м.Київ)
Пихтеєва О.Г. Д.б.н..(м.Одеса)

Контактна особа- Вчений секретар АМУ

Андрусишина Ірина Миколаївна
Тел./ф 289 41 88
М.066 981 32 15
e-mail:
andrusyshyna.in@gmail.com