IV Симпозіум Асоціації мікроелементологів України «Мікроелементи в медицині, біології, харчуванні».

Вельмишановні  колеги!

В періодз 21 до 23 травня 2019 року в м. Одесі на базі ДП УкрНДІмедицини транспорту відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «XVІІІ читанняім. В.В. Підвисоцького», в межах якої буде проходити IV Симпозіум Асоціації мікроелементологів України «Мікроелементи в медицині, біології, харчуванні».

 

Наукова програма Симпозіуму включає наступні основні наукові напрямки:

– Роль мікроелементів в етіології і патогенезі основних видів захворювань;

– Експериментальні моделі мікроелементозів, дізелементозов і металлопатій;

– Мікроелементи: генотоксичность, Імунотоксичність, алергія, онкогенез;

– Баланс мікроелементів в організмі, метали і старіння;

– Токсикологія металів, проблема комбінованого та сполученого дії в мікроелементологіі;

– нутрицевтиків мікроелементів; біодобавки в харчуванні населення;

– Нанотехнології на основі металів і проблема безпеки.

 

В рамках Симпозіуму буде проведено засідання Асоціації мікроелементологов України.

Всі оргпитання, вимоги до тез доповідей, статей ідентичні до таких для Читань ім. В.В. Підвисоцького.

 

Варіанти участі в Конференції

– Усна доповідь з публікацією тез (статті) – до 20 хвилин;

– Коротка усна доповідь – до 10 хвилин;

– Постерна доповідь (стенд) з публікацією тез (статті);

– Публікація тез без усної доповіді.

 

Публікація матеріалів:

Тези будуть опубліковані в збірнику матеріалів «Бюлетень наукової конференції  XVІІІ читання імені В.В. Підвисоцького». Статті будуть опубліковані в фаховому наукометричному журналі «Актуальні проблеми транспортної медицини».

 

Журнал внесений до переліку видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

Статті для публікації в журналі повинні бути оформлені відповідно до вимог журналу. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відкоригований авторами.

Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів.

Вимоги до оформлення тез – тези направляються в форматі Microsoft Word (* .doc, * .rtt) українською або англійською мовою; – обсяг – 1-3 сторінки; – шрифт – Times New Roman; – кегль – 14; – інтервал – 1,5; Прохання дотримуватися наведеної структури:

Зверху зліва – УДК; По центру через рядок: – НАЗВА ТЕЗ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом) українською та англійською мовами; – прізвище та ініціали авторів (ініціали розташовуються після прізвища); – назва організації, місто, країна; – основний текст – друкується через рядок (абзацний відступ – 1,25 см; вирівнюється по ширині); – ключові слова – в кінці тексту – українською та англійською мовами; – використання таблиць, графіків, діаграм та ілюстрацій допускається.

Вартість публікації – 60 грн. за сторінку.

При сплаті організаційного внеску (300 грн.; 100 грн. – для молодих вчених) публікація тез безкоштовна.

 

Відповідальна особа за публікацію тез у збірнику – Квасневська Наталя Федорівна – (тел. +38 (048) 753-18-03, e-mail: kvasnevskaya_nf@ukr.net).

Вимоги до оформлення статті в журналі «Актуальні проблеми транспортної медицини»: статті направляються в форматі Microsoft Word (* .doc, * .rtt) українською або англійською мовою; – обсяг – 5-7 сторінок; – шрифт – Times New Roman; – кегль – 14; – інтервал – 1,5; Прохання дотримуватися наведеної структури Зверху зліва – УДК; По центру через рядок: – НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом); – прізвище та ініціали авторів (ініціали розташовуються після прізвища); – назва організації, в якій була виконана робота, місто, країна, адреса електронної пошти; – основний текст: вступ, мета роботи, матеріали і методи, результати і обговорення, висновки (абзацний відступ – 1,25 см, вирівнюється по ширині); – ключові слова (на 3 мовах – російською, українською та англійською мовами); – список цитованої літератури, а також докладати список літератури набраний латинським алфавітом англійською мовою з підзаголовком «References»; – реферат (не більше 20 рядків) – українською, російською мовами після тексту статті. Реферат англійською мовою – більш розширений, повинен містити вступ, мету роботи, матеріали і методи, результати і обговорення, висновки.

Вартість публікації в журналах – 60 грн. за сторінку.

Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Актуальні проблеми транспортної медицини» – Большой Дмитро Валерійович (e-mail: dbyv@rambler.ru, pyhteevaeg@gmail.com).

 

Вимоги до оформлення статті Журнал «Journal of Education, Health and Sport»:

Стаття англійською мовою. Структура статті – як для фахового видання. Обов’язково, не залежно від того, якою мовою написана стаття – на англійській мові: – назва статті – прізвища авторів – назва організації – реферат не менше 1000 знаків – ключові слова – + референс списку використаних джерел (приклад оформлення нижче) Reference 1. Khudolii OM, Iermakov SS. Zakonomirnosti procesu navchannia iunikh gimnastiv [Training process of junior gymnasts]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia, 2011;5:3—18. doi:10.17309/tmfv.2011.5.707 (in Ukrainian) 2. Vaceba OM, Iukhimchuk VP. Aktual’nye voprosy olimpijskogo obrazovaniia v uchebno-vospitatel’nom processe uchenikov obshcheobrazovatel’nykh shkol [Current issues of Olympic education in educational process of comprehensive schools’ pupils]. Nauka v olimpijskom sporte, 2007;2:87–92. (in Russian) 3. Platonov VN, Bulatova MM, Bubka SN. Olimpijskij sport [Olympic sports], Kiev: Olympic Literature; 2009;2. (in Russian)

Вартість публікації статті – 700 грн.

Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Journal of Education, Health and Sport» – Бадюк Наталія Сергіївна – (тел. +38 (048) 753-18-04; e-mail: badiuk_ns@ukr.net)

 

Матеріали (статті, тези) і реєстраційну картку учасника надсилати за електронною поштою – kvasnevskaya_nf@ukr.net – до 01.04.2019 року. Організаційний внесок 300 грн., для молодих вчених – 100 грн. (очна участь). Внесок на видавничі та організаційні витрати перерахувати до 01.04.2019 року на рахунок: 26006391961000 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ОКПО 01898233 з поміткою “На конференцію” та вказаним призвіщем, ініціалами автора. Або за адресою: Квасневській Наталії Федорівні, УкрНДІ медицини транспорту, вул. Канатна, 92, 65039, м.Одеса.

 

Оргкомітет конференції

Правління Асоціації мікроелементологів України